ZZS Šabac

LAŽI, GLUPOSTI I MANIPULACIJE

ili ko je više zadužio građane Vučić ili Zelenović?

Na konferenciji za štampu gospodin Aleksandar Pajić je demantovao izjavu stranke ZZS o kreditnom zaduženju Grada. Potvrdio je  navode koje je izneo Aleksandar Vučić da je Nebojša Zelenović zadužio Šabac za 10 miliona evra i da će Republika  pomoći da se ti dugovi vrate. No da li je to istina ili svesna manipulacija istinom i laž u cilju provlačenja političkih protivnika kroz medijsko blato i nipodaštavanja evidentno dobrih rezultata u komunalnom, privrednom, kulturnom i svakom drugom procvatu grada? Jer i ako je i od politike, mnogo je…

Kada je reč o kreditima oni su opšte prihvaćen i uobičajen sistem finansiranja. Kredite koriste  fizička lica, porodice, kompanije, gradovi, države. Na primer, normalno je da jedna  porodica ima pristojne uslove života, recimo svoj krov nad glavom. U nemogućnosti da se obezbede sredstva za kupovinu stana ili izgradnju kuće, većina porodica se odlučuje za podizanje kredita. Pre donošenja konačne odluke, prethodno dobro prouče najpovoljnije  uslove pod kojim banke daju kredite, rokove otplate,kamate, planiraju  svoje prihode u narednom periodu. Kada kreditom obezbede stan ili kuću, za tu porodicu je to kapitalna investicija.

Pre pet godina Skupština Šapca je donela Odluku o rekonstrukciji i izgradnji zatvorenog bazena u okviru nekadašnjeg kompleksa rekreacionog centra Zorka. Za grad je to bila kapitalna investicija. Izdate su municipijalne obveznice i Šabac se zadužio 3.281.561,24 evra. Rate su iznosile 656.312 ,25 evra godišnje. Do sada su isplaćene  četiri rate, poslednja, peta, dospeva 24.12.2021 godine. Time će kredit za bazen biti otplaćen, a Šapcu će ostati kapitalni objekat koji je u prethodnom periodu a i u buduće će služiti  Šapčanima i šabačkom sportu.Služiće i Vama gospodine Pajiću, jer sada imate kuda ponosno da se šetate i šepurite pokazujući sjajan objekat prećutkujući da je to rezultat rada prethodne lokalne vlasti i onog “lopova” Zelenovića. Pri tome, bazen od ulaznica godišnje prihoduje između 5 i 6 miliona dinara što čini za ovih pet godina prihod od oko 300.000 evra. Pored  finansijskog pokazatelja kao i broja zaposlenih koji su radno angažovani na bazenu, neuporedivo veći je efekat ostvaren kroz obuku neplivača i angažovanje mladih kroz bavljenje sportom.

Drugi kredit koji je Šabac, personifikovan kroz lik Nebojše Zelenovića, podigao, takođe je namenjen kapitalnim investicijama i on iznosi 840 miliona dinara ili nešto manje od 7,2 miliona evra sa grejs periodom od 30 meseci i rokom otplate do 13.06.2025.god.. Do sada je otplaćeno 205 miliona i ostalo je za otplatu još 634 miliona u narednih 3,5 godine. To je nešto vise od 180 miliona dinara godišnje, što za budžet grada od preko 4 milijarde godišnje, ne predstavlja značajno opterećenje. Prostom računicom je jasno da ostatak duga za bazen koji iznosi nešto preko 76 miliona dinara uz preostali dug od 634 miliona duga po osnovu drugog kredita Šabac duguje ukupno 711.393.821 dinar što je negde oko 6 miliona evra.Vašim manipulacijama i lažima Vi trenutno možete da optužite bivšu lokalnu vlast za šta god ,ali zvanična dokumenta ostaju i ona će vam se kad-tad obiti o glavu.Treba posebno apostrofirati da su  krediti uzimani pod najpovoljnijim uslovima, da su  rate redovno izmirivane, sve druge obaveze i računi za usluge i radove redovno  plaćane u zakonskom roku, pri čemu je na kraju svake godine budžet grada Šapca bio u suficitu. Višak prihoda nad rashodima po završnom računu za 2020 godinu je bio preko 500 miliona dinara. Ta sredstva su preneta u 2021. godinu. Takođe, kada su krediti u pitanju, kreditna zaduženja nikada nisu prelazila 30% budžeta grada Šapca, što je verovatno neuporedivo  manji procent zaduženja u odnosu na druge gradove koji su preko 10 godina u rukama SNS izvršilaca.

Gradski budžet je svih prethodnih godina bio u plusu i pored uskraćenih 30 miliona evra, za koje Vi gospodine Pajiću nemate “ni jedan zvanični dokument gde to piše”. Zakon o budžetu Republike Srbije je javni dokument, gospodine Pajiću. Vratite se nekoliko godina unazad i uzmite pomenuti Zakon za 2013. godinu, pa pročitajte član 31 u kome je navedena raspodela nenamenskog transfera po jedinicama lokalne samouprave, gde se vidi da je za grad Šabac opredeljen iznos od 422.111.553 dinara godišnje. A onda, gospodine Pajiću uzmite isti Zakon za 2014. godinu (godinu kada je Nebojša Zelenović postao gradonačelnik Šapca), pa pročitajte član 32, gde stoji da je iznos nenamenskog transfera za grad Šabac smanjen na 299.422.232 dinara. A možete uzeti isti Zakon i za 2021. godinu, gde se (član 40) vidi da se u odnosu na 2014. godinu ništa nije promenilo. Sada kad imate “zvanični dokument”, verujemo da možete i sami da izračunate. Računica je prilično jednostavna.

Vratimo se još jednom na pomenuti kredit od 840 miliona koji je grad Šabac, ispunivši sve zakonske i bankarske uslove, dobio krajem 2017. godine. Zakonom o javnom dugu, u članu 36, navedeno je da iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja za kapitalne investicione rashode ne može biti veći od 50% ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini. Po Završnom računu grada Šapca za 2016. godinu, ostvareni tekući prihodi iznosili su 3.055.183.000 dinara. U skladu sa tim, grad je imao prostora da se zaduži za još 687.591.000 dinara, pa ni tada tekuća likvidnost ne bi bila ugrožena. Kao što nije ni bila. Jer od “stravičnog duga koji je napravila vlast Nebojše Zelenovića”, javile su se posledice u vidu trgova, sportskih staza, rekonstruisanih objekata, puteva… dok ni jedan dobavljač, zaposleni, korisnik sredstava budžeta grada, škola, ustanova, ni jedan građanin grada Šapca, pa ni te banke, nisu čekale niti su bile uskraćene za sredstva koja su im po bilo kom osnovu pripadala.

Ali pošto ste Vi i Vaš lider, gospodine Pajiću, stručnjaci za zaduživanje, hajde malo da se osvrnemo i na vaše rezultate. Kada otvorimo sajt Uprave za javni dug Republike Srbije, možemo da vidimo podatak o rastu javnog duga Republike od kraja 2011. (15,426.40 milijardi evra) do 30.09.2021. U tom vremenskom periodu dug je porastao za više od 14,5 milijardi evra(na dan 30.09.2021. javni dug je 29,933.80 milijardi evra ). Takođe, možemo da vidimo i učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP), koji 30.09.2021.godine iznosi 57,1%. Zakonom o budžetskom sistemu, koji ste do sada sigurno dobro upoznali, gospodine Pajiću, u članu 27e, navedeno je da učešće javnog duga u BDP-u ne sme biti veće od 45%, što je poslednji put bilo ispoštovano 31.12.2011. godine kada je učešće javnog duga u BDP-u iznosilo 44,7%. Zašto Vaš lider i Vi, gospodine Pajiću, ne kažete nešto o tome kome sve Republika Srbija duguje, i pod kojim uslovima? I zbog čega se to “ekonomski tigar” konstantno zadužuje i presipa iz šupljeg u prazno, pored toliko “ekspanzivnog rasta i razvoja domaće privrede”?

Šta znači finansiranje javnog duga iz BDP-a u većem iznosu od propisanog, mogu da objasne ekonomski stručnjaci čiji se glas retko čuje ovih dana. Ali se zato Vaš glas, gospodine Pajiću čuje daleko jače posle posete Vašeg lidera za vreme koje, istina, niste bili toliko glasni. Ono što građani  našeg grada, i svih drugih gradova po Srbiji mogu da vide, jeste da su, i pored 20 evra kojima ih povremeno darujete, njihove potrošačke korpe sve praznije jer cene, posebno prehrambenih proizvoda, hemije i goriva vrtoglavo rastu, da njihova deca sve ređe idu u školu sa novim udžbenicima, da udišemo najzagaeniji vazduh jer uvozimo najjeftinije automobile, da je sve vise roditelja koji školuju decu da bi ih ispratili iz ove zemlje, da nam se deca i dalje leče SMS porukama, da smo prepušteni na milost i nemilost sami sebi jer ni jedna institucija koja bi ovom narodu morala da osigura bezbednost i koliko toliko dostojanstven život, u ovoj državi ne funkcioniše. I da, na kraju krajeva, svi mi, gospodine Pajiću, živimo na kredit. U jednom ćemo se, ipak, složiti sa Vama. Dug po kreditu koji je grad dobio 2017. godine možda neće biti otplaćen do kraja Vašeg mandata, ali će sigurno biti otplaćen za vreme mandata Vašeg naslednika. Ali dugove koje ste nam napravili i koje pravite Vi, Vaš lider i ceo sistem koji predstavljate, otplaćivaće i Vaši i naši praunuci i njihova deca koje ne uspete da oterate iz ove zemlje.

 

-Resorni odbor za ekonomiju ZZS Šabac

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |