Politički savet

IZVOD IZ STATUTA ZZS - POLITIČKI SAVET                                                                                                                                            

 

Politički savet

Član 43.

Politički savet stranke čine Predsednik/ca Političkog saveta, Rukovodioci resornih odbora Stranke, kao i istaknuti pojedinci koje bira Kongres gradova.

Mandat predsednika/ice Političkog saveta traje četiri godine.

Predsednika/cu Političkog saveta bira Konvencija na predlog Predsednika Stranke ili najmanje 1/3 delegata Konvencije.

Na predlog Predsednika/ce Stranke ili Predsednika/ce Političkog saveta, Kongres gradova može imenovati kao članove Političkog saveta i istaknute naučnike, stručnjake, predstavnike udruženja građana i sindikata, kao i druge istaknute pojedince koji ne moraju biti članovi/ce Stranke, a podržavaju njen Program i nisu članovi/ce druge političke stranke.

 

Član 44.

Politički savet je savetodavo političko telo Stranke koje se bavi razmatranjem idejnih i političkih pitanja od važnosti za definisanje strategije u unutrašnjoj i spoljnoj politici, predlaže platformu izbornog programa stranke i učestvuje u izradi Programa stranke.

 

Član 45.

Politički savet donosi odluke na sednicama, ukoliko je prisutno više od polovine članova/ica Političkog saveta.

Politički savet donosi Poslovnik o radu Političkog saveta kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.

 

Član 46.

Članu/ici Političkog saveta mandat prestaje pre vremena na koji je izabran:

  1. Podnošenjem ostavke Kongresu gradova;
  2. Razrešenjem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednik Političkog saveta ZZS je Jovan Rajić.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |