Organizacija AKCIJE

 

Otvorena građanska platforma AKCIJA u sklopu svoje unutrašnje organizacije ima tri organa:

 

1. Veće organizacija, najviši organ koji rukovodi politikom i radom organizacije;

2. Predsedavajući/a AKCIJE, zakonski zastupnik Platforme koji rukovodi radom organizacije između sednica Veća;

3. Izvršni odbor, izvršno-politički, operativni organ koji koordiniše aktivnostima AKCIJE i sprovodi odluke Veća.

 

 

Statut OGP AKCIJA možete preuzeti OVDE.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |