Organizacija

Zajedno za Srbiju je stranka koja svoje funkcionisanje zasniva na politici održivog razvoja i poštovanju ljudskih prava, koji predstavljaju centralne teme i priroitete Zajedno za Srbiju. Sprovođenje ovih ideja realizujemo kroz osnovne postulate i principe kojima težimo, a koji se ogledaju u odgovornosti prema očuvanju životne sredine, biodiverziteta i zdravlja ljudi, socijalnoj jednakosti, slobodi i demokratiji.

Dvadeset prvi vek je vreme novih izazova koje zahteva redefinisanje politika i novu ponudu kada su u pitanju klimatska, energetska, ekonomska i socijalna politika. Zbog toga su jedino inovativne, moderne, ali i realistične ideje, smeštene u kontekst našeg okruženja i prilika u Srbiji i regionu, one koje mogu da ponude odgovore na izazove sa kojima ćemo se svi zajedno suočavati u narednom periodu.

Zajedno za Srbiju potencira samoupravu i regionalizaciju kao koncept kojim bi se ograničila država i centralizacija kroz institucionalno jačanje uloge građana u neposrednom kreiranju života u sredinama delovanja, s jedne strane, kao i srednji nivo vlasti, s druge strane. Takve ideje i njihova primena doprinose opštem prosperitetu, nezavisno od pripadnosti građana regionu, nacionalnosti, religioznom opredeljenju ili bilo kojoj različitosti, pogotovo zato što je Srbija veoma neravnomerno razvijena, kao i to da je naša zemlja multietničko, multikonfesionalno i multikulturno društvo. Istovremeno, osnovno načelo Zajedno za Srbiju je da se uvođenjem samouprave realizuje osnovni demokratski oblik društvenog angažovanja građana, jer se tako sistemski omogućavaju inicijativa i solidarnost, ali i definiše odgovornost na svakom nivou organizacije društva.

 

Organi Zajedno za Srbiju su: 

 1. Konvencija;
 2. Kongres gradova;
 3. Predsednik/ca;
 4. Potpredsednici/ce i Zamenik/ca predsednika/ce;
 5. Senat;
 6. Politički savet;
 7. Izvršni odbor;
 8. Statutarna komisija;
 9. Interni/a revizor/ka;
 10. Generalni/a sekretar/ka;
 11. Internacionalni/a sekretar/ka.

 

Stranka funkcioniše po principu teritorijalnog organizovanja na nivou opština, gradova i regiona. Lokalne organizacije funkcionišu po principu daljeg teritorijalnog organizovanja u mesne organizacije.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |