Generalni sekretarijat

Generalni sekretarijat

Generalni Sekretar/ka Stranke

Član 59.

Generalni Sekretar/ka Stranke:

 1. vrši funkciju sekretara/ke Kongresa gradova;
 2. rukovodi radom administracije Stranke;
 3. koordinira izradu finansijskih planova organizacija Stranke i izrađuje finansijski plan za iduću kalendarsku godinu i podnosi isti na usvajanje Senatu najkasnije do decembra tekuće godine za sledeću godinu;
 4. podnosi Senatu godišnji finansijski izveštaj;
 5. potpisuje finansijska dokumenta Stranke;
 6. odobrava otvaranje tekućih računa i izradu pečata organima lokalne organizacije Stranke;
 7. raspolaže pokretnom imovinom;
 8. vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Senatu svakih 6 meseci;
 9. odgovara za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Stranke i ovlašćen/a je da kontaktira sa nadležnim organom;
 10. potpisuje ugovore o sticanju i otuđenju nepokretne imovine stranke uz predhodno odobrenje Senata;
 11. imenuje lica koja su odgovorna za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije u pogledu posebnih računa otvorenih za finansiranje izborne kampanje;
 12. obavlja i druge poslove koje mu/joj Kongres gradova, Izvršni odbor i Senat.

 

Član 60.

Mandat Generalnog Sekretara/ke Stranke traje 4 godine.

Postupak izbora i prestanak mandata Generalnog sekretara stranke bliže se uređuje Pravilnikom o izborima i Poslovnikom o radu Konvencije.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalni sekretar Zajedno za Srbiju je Zoran Petrov.

Generalni sekretar je ujedno i lice odgovorno za finansijsko poslovanje stranke, u smislu člana 31. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti je Aleksandra Topić, po osnovu odluke Generalnog sekretara stranke. Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona Centrale ZZS.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |