Izvršni odbor

Izvršni odbor ZZS je izvršni, operativni organ koji koordiniše radom organizacije i sprovodi odluke Kongresa gradova i Senata. U sastav Izvršnog odbora ulaze resorno i teritorijalno zaduženi članovi. Teritorijalno zaduženi članovi koordinišu i pomažu funkcionisanje lokalne i operativne organizacije stranke po regionima Srbije. Resorno zaduženi članovi koordinišu radom timova koji pokrivaju određene oblasti delovanja u operativnoj organizaciji - medijska, eksterna i interna komunikacija, članstvo, saradnja sa NGO sektorom, pitanja rodne ravnopravnosti, edukacija, usavršavanje i ulaganje u ljudske resurse, operativni pravni tim i drugo.

Suštinski posao Izvršnog odbora jeste obezbeđivanje uspešne i kvalitetne realizacije svih najvažnijih poslova stranke, kako u domenu unutrašnjeg funkcionisanja, tako i u domenu spoljnih aktivnosti. 

 

KONTAKT:

- telefon Centrale ZZS: +381-60-5002790;

- E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

Za više informacija o Izvršnom odboru i njegovoj poziciji u strukturi Stranke, pročitajte:

 

IZVOD IZ STATUTA ZZS - IZVRŠNI ODBOR

 

Izvršni odbor

Član 47.

Izvršni odbor je izvršno-politički organ Kongresa gradova i Senata.

Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine.

Izvršni odbor čine predsednik/ca, potpredsednici/ce i članovi/ce.

Kongres gradova glasa o predlogu sastava Izvršnog odbora u celini. Ukoliko predlog ne dobije većinu glasova prisutnih članova/ica Kongresa gradova, Predsednik/ca je dužan da predloži novog mandatara na sledećoj sednici Kongresa gradova.

Ukoliko predsednik/ca Izvršnog odbora podnese ostavku ili iz drugog razloga trajno nije u mogućnosti da obavlja dužnost, potpredsednik/ca Izvršnog odbora, koga/ju odrede članovi/ice, je dužan/a da vodi poslove Izvršnog odbora do izbora novog, a najduže do prve naredne sednice Kongresa gradova.

Predsednik/ca Izvršnog odbora može predložiti razrešenje dužnosti člana/ice Izvršnog odbora Kongresu gradova.

Senat ili trećina članova Kongresa gradova mogu postaviti pitanje poverenja Izvršnom odboru. U tom slučaju se zakazuje sednica Kongresa gradova, a najkasnije 30 dana od dana kada je podnet predlog, na kojoj će se raspravljati i odlučivati o ovom predlogu.

 

Član 48.

Izvršni odbor:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Kongresa gradova i Senata;
 2. odlučuje o pitanjima organizacije rada Stranke;
 3. raspravlja o oblicima organizovanja u Stranci;
 4. ukoliko predizbori nisu održani potvrđuje liste kandidata/kinja za opštinske i gradske odbornike/ce i pokrajinske poslanike/ice;
 5. prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Stranke i organa lokalne samouprave i predlaže mere;
 6. odlučuje o osnivanju odbora u zemlji i inostranstvu;
 7. raspušta organe lokalne organizacije i imenuje poverenike/ce;
 8. stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa Pravilnikom o izborima u Zajedno za Srbiju koji usvaja Kongres gradova;
 9. vodi disciplinski postupak u prvom stepenu kada se postupak vodi protiv članova organa Stranke iz člana 26. ovog Statuta;
 10. podnosi izveštaj o radu Kongresu gradova najmanje jednom godišnje;
 11. donosi Poslovnik o svom radu;
 12. obavlja i druge poslove koje mu povere Kongres gradova i Senat;
 13. može sazvati sednicu bilo kog organa lokalne organizacije.
© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |