Senat ZZS

 

Potpredsednici/ce ZZS pomažu predsedniku u rukovođenju Strankom i obavljanju njegovih dužnosti. Sa njegove strane mogu biti resorno zaduženi za obavljanje konkretnih poslova. ZZS ima do četiri potpredsednika/ce, koje na predlog predsednika bira Kongres gradova. 

Predsednik stranke ima pravo da iz redova izabranih potpredsednika/ca imenuje Zamenika/cu predsednika Stranke na koga prema potrebi može preneti deo svojih ovlašćenja, ili - u slučaju sprečenosti da obavlja svoje dužnosti - privremeno preneti sva svoja ovlašćenja. 

 

Potpredsednica ZZS je Sunčica Ivanović.

 

KONTAKT: 

- telefon Kabineta predsednika ZZS: +381-60-500-2790

- E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Za više informacija o funkcijama potpredsednika/ce i zamenika/ce predsednika ZZS, pročitajte:

 

IZVOD IZ STATUTA ZZS - POTPREDSEDNICI/CE

Potpredsednici/e i Zamenik/ca predsednika/ce

Član 38.

Zajedno za Srbiju ima potpredsednike/ce, kojih ne može biti više od 4, kao i jednog/u zamenika/cu predsednika/ce.

Mandat potpredsednika/ce traje četiri godine.

Potpredsednike/ce stranke bira Kongres gradova na predlog predsednika/ce Stranke, Političkog saveta ili najmanje 1/3 članova/ica Kongresa gradova.

Predsednik/ca Stranke imenuje jednog/u od potpredsednika/cu kao svog/ju zamenika/cu.

Potpredsedniku/ci prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran/na:

  1. podnošenjem ostavke Kongresu gradova ili Konvenciji Stranke;
  2. razrešenjem;
  3. izborom novih potpredsednika/ca;
  4. prestankom članstva u Stranci;

Izbor i prestanak mandata potredsednika/ca Stranke bliže se uređuje Poslovnikom Kongresa gradova i Pravilnikom o izborima.

Odluku o neposrednim izborima za potpredsednike/ce donosi Kongres gradova.

 

Član 39.

Potpredsednici/e Stranke su zaduženi/e za ostvarivanje politike Stranke u pojedinim oblastima Programa Stranke.

Potpredsednici/e Stranke pomažu predsedniku/ci u obavljanju njegovih/njenih poslova.

Predsednik/ca Stranke može preneti sva svoja ovlašćenja na Zamenika/cu predsednika/ce.

Potpredsednici/e za svoj rad odgovaraju Predsedniku/ci Stranke, Kongresu gradova i Konvenciji.

 

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |