Оснивање Регионалног одбора Београд

Најављујемо: Оснивање Регионалног иницијативног одбора Заједно за Србију за Град Београд.

Среда, 6. новембар 2013. године, 18 часова.

Настављамо!