Благоје Брадић - амандман на Закон о електронским медијима
Активности посланика
Facebook
Twitter

Благоје Брадић - амандман на Закон о електронским медијима

Излагање Благоја Брадића у Народној скупштини Републике Србије, 1. август 2014. године – образлагање амандмана на предлог Закона о електронским медијима:

„Господине министре, колеге народни посланици, члан 5. говори о регулаторном телу за електронске медије и он каже да регулаторно тело за електронске медије, у даљем тексту: регулатор, основано овим законом, је самостално независно регулаторно тело, организација са својством правног лица које врши јавна овлашћења у циљу, па наводи, делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији, унапређивање квалитета и разноврсности електронских медија, доприноси очувању и заштити слободе мишљења, изражавање у циљу заштите интереса јавности у области електронских медија, заштите корисника услуга електронских медија, а у складу са одредбама овог закона, а на начин примерен електронском друштву.

Регулатор је функционално и финансијски независтан од државних органа и организација, пружалаца медијских услуга и оператера. Седиште регулатора је у Београду, предлажем да седиште регулатора буде у Крагујевцу и образлажем следеће.

Усвајање овог амандмана било би у потпуној сагласности са прокламованим циљем свих политичких партија о неопходности децентрализације земље. Пошто је улога регулатора подједнако важна за све емитере, сматрам да из географских, али и економских разлога је најприхватљивије да седиште регулатора буде у Крагујевцу.

Влада је одбила амандман и образложење је следеће – пресељењем седишта регулатора из Београда у Крагујевац произвело би непотребне трошкове за државу, али нису јасни корисни ефекти који би се тиме постигли. Корисни ефекти који би се тиме постигли господине министре, а то кажем иначе Влади, да све оно што смо заговарали у смислу децентрализације државе, а то подразумева да се децентрализацијом трудимо да створимо политички услов да сви грађани Србије поред обавеза које треба сви да имамо у овој земљи, исте и једнаке обавезе, да имамо иста права и могућности.

Уопште не видим да у 21 веку у ери електронике регулатор не би био у Крагујевцу. То није много за децентрализацију, али то је показивање добре воље и намере Владе да наредним корацима, децентрализацијом све делове државе учини интересантним за живот у истој мери, на исти начин и да свим грађанима пружи исте могућности.

Пошто је ово одбијено, уопште се не буним и прихватам вашу одлуку. То је ствар политике и то је политичка одлука. Ово је друго политичко питање које се отвара овим сетом закона. Прво је регионални сервис који Влада одбија да отвара, а друго је одбијање децентрализације. Једно је политичка прича а друго је када то треба да имплементирамо у закон и да спроведемо у дело. Хвала.“

Почетна

Вести

О нама

Организација

Мултимедија

Контакт