Благоје Брадић - амандмани на предлог Закона о јавном информисању и медијима
Активности посланика
Facebook
Twitter

Благоје Брадић - амандмани на предлог Закона о јавном информисању и медијима

Излагања Благоја Брадића у Народној скупштини Републике Србије, 1. август 2014. године – образлагање амандмана на предлог Закона о јавном информисању и медијима:

"Захваљујем. Госпођо председавајућа, господине министре, колеге народни посланици, члан 10. гласи – установе јавних медијских сервиса и други медији који делују у складу са начелима јавних медијских сервиса посебно су дужни да у појавама, догађајима и личностима извештавају правовремено и непристрасно и да омогуће изражавање идеја и мишљења које су заступљена у заједници да подстичу на расправу у духу толеранције о свим темема од интереса за јавност, да производе разноврсне програмске садржаје и да теже највишем нивоу квалитета услуга. То је Влада предложила.

Мој амандман гласи да иза речи „установе јавних медијских сервиса“ се додаје „на републичком, покрајинском, регионалном и локалном нивоу“.

Зашто сам ово овако написао сви знамо да ће средином следеће године сви локални медији који су под ингеренцијом или које финансирају локалне самоуправе бити приватизоване, јер држава излази из локалних медија и онда ћемо добити, ако не усвојимо амандман који сам поднео ја и како каже председавајућа, господин Стошић, добићемо да имамо једнаке могућности свих грађана Републике Србије да на исти начин користе услуге јавног медијског сервиса, и да немају сви иста права код остваривања јавног интереса.

Тренутно из буџета Републике Србије, а касније из таксе и по овом закону ће тако остати, се финансира РТС 1. и 2. и 3. и програма Радио Београда, као Републички јавни сервис који покрива територију целе Републике, и имамо финансирање РТВ 1. и 2. програм и три радијска програма који се исто финансирају на исти начин као и РТС грађанима, тј. новцем од свих грађана Републике Србије.

Ако не будемо усвојили овај амандман половина територије, више од половине, 65% Републике Србије јужно од Саве и Дунава и половина наших суграђана, тј. сународника неће имати исто право и могућности да користе јавни медијски сервис као што имају наши суграђани, сународници у Војводини и као што имају захваљујући овом закону и РТВ и грађана који живе наших сународника у Београду, јер они по закону о главном граду имају Студио Б.

Тиме ће грађани југа, јужно од Саве и Дунава плаћати тв претплату, било да она иде преко буџета у наредном периоду до ступања на снагу закона о такси, кад почнемо да је плаћамо као таксу, али неће имати иста права да користе услуге сервиса као што имају грађани Србије који живе у Београду и у Војводини.

Те вас с тога молим да у дану за гласање подржите овај амандман, како би смо, ја сам за то да сви имамо исте обавезе, ма где били и живели на територији Републике Србије омогућили да ма где ко живео на територији Републике Србије има иста и права. Ја вам се захваљујем.

 

(друго излагање)

"Захваљујем, господине председавајући, господине министре.

Члан 18. говори о следећем, говори о конкурсима и каже – конкурси се распитују за пројекте, под један – производња медијских садржаја; под два – организовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања и да не читам члан на даље, да не губим време.

Мој предлог је да се брише ово „пригодним“ из члана 18. тако да би члан 2. гласио –организовање и учешће на стручним, научним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавном информисања.

Одговор министарства је – амандман се одбија из разлога што би прихватањем амандмана на члан постао недовољно јасан и прецизан.

Значи, ово што ја тражим да се брише пригодним и да члан 2. гласи – организовање и учешће на стручним, научним скуповима, као и унапређење професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања је недовољно јасно, а јасније је и одређеније ово што је предложило министарство које каже – организовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима.

Сад ја питам господина министра – шта је то пригодни скуп? Ко одређује шта је пригодни скуп? Где пише шта су пригодни скупови, јер они који организују скупове и желе да се њихов скуп пренесе? Он треба да зна шта је то што треба да испуни тај скуп да би био пригодан и да би се пренео.

Молим вас да уважите мој амандман мислим да је смислен, да је јасан и да законодавцу даје јасне и прецизне смернице како да примени овај члан. Овако остављамо могућност да неко у Нишу то пригодно тумачи на један начин, другачије у Београду, на трећи начин у Зајечару и у Новом Саду, те молим да закон буде једнак, јасан и исто тумачен на територији целе републике. Захваљујем се."

 

(треће излагање)

"Као подносилац амандмана, два минута.

Дакле, да не бих понављао ово што је колега Стефановић рекао, само ћу прокоментарисати образложење Владе, тј. министарства и правне службе министарства зашто је овај одбијен.

Каже – амандман се одбија из разлога што сваки орган може да контролише средства која је сам одобрио на конкурсу или по другом основу. Ја овде говорим о томе да су средства, тј. ми који смо поднели овај амандман смо у образложењу рекли – протеклих година у нашу земљу ушла су заначајна финансијска средства у области информисања, а да о томе нема праве евиденције нити контроле како су и за које намене утрошена.

Попут домаће државне помоћи и финансијске подршке из иностранства утичу на слободну конкуренцију на домаћем тржишту, због тога је неопходно да Комисија за заштиту конкуренције анализира, одобрава или забрањује тај вид финансијске помоћи из иностранства домаћим медијима.

Молио бих вас господине министре, на основу овог образложења да ми прокоментаришете оно што је одговорило Министарство, да се амандман одбија из разлога што сваки орган може да контролише средства које је само одобрило на конкурсу или по другом основу, а говоримо о страној помоћи. Па да видим како су то нашли везу."

Почетна

Вести

О нама

Организација

Мултимедија

Контакт